ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Με το παρόν ο πελάτης αποδέχεται αυτόματα ότι συμφωνεί για επισκευή όπου το κόστος ανέρχεται μέχρι τα 20€. Ενημέρωση κόστους θα υπάρχει εφόσον το κόστος επισκευής υπερβαίνει τις παραπάνω τιμές.

Για έλεγχο στα σκούτερ και στις σκούπες υπάρχει ελάχιστο κόστος ελέγχου στα 10€. Τυχόν επισκευή σε αυτά δεν υπολογίζεται το κόστος ελέγχου.

Για αποστολή συσκευασίας άνω των 2 κιλών το κόστος αποστολής και παραλαβής το χρεώνεται ο πελάτης.

  • Κατά την διάρκεια του service δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει στην συσκευή σας. Επίσης, συστήνεται να κρατάτε πάντα την κάρτα μνήμης και την κάρτα SIM της συσκευής σας διότι μπορεί να χαθούν. Οι κάρτες μνήμης ή και οι κάρτες SIM θα εσωκλείονται στην αποστολή μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννοήσεως. Όπου είναι δυνατόν και κατόπιν αιτήματος του πελάτη, θα γίνεται αντίγραφο ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων με επιπλέον κόστος 15€ για κινητά. Μετά το τέλος της εργασίας και την παράδοση της συσκευής στον πελάτη, το αντίγραφο ασφαλείας θα διαγράφεται από εμάς στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Η επισκευή συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους που θα αφορά την ίδια βλάβη και εφόσον έχει προϋπάρξει  καλή χρήση από τον πελάτη. Στις μπαταρίες δίνεται έξι μήνες εγγύηση.
  • Για τον σωστό έλεγχο της  συσκευής, ενδέχεται να αφαιρεθεί από την οθόνη οποιαδήποτε προστασία υπάρχει ( τζάμι, μεμβράνη κτλ. ) που έχει τοποθετηθεί από τον πελάτη χωρίς κάποια προειδοποίηση και ανεξάρτητα από το πρόβλημα που έχει αναφερθεί ότι υπάρχει.
  • Η Citisaid δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που έχουν προκληθεί στην συσκευή από παρέμβαση μη έμπειρου τεχνικού, από εισχώρηση υγρών στη συσκευή , από πτώση, από κακή χρήση και συνιστούν άμεση κατάργηση της εγγύησης της συσκευής.
  • Η αποστολή και επιστροφή της συσκευής προς επισκευή γίνεται με συμβεβλημένη εταιρεία Courier για μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα. Η μεταφορά της συσκευής γίνεται με ευθύνη του πελάτη.
  • Κατά την αποστολή προς την Citisaid θα πρέπει ο πελάτης να έχει αφαιρέσει όλους τους λογαριασμούς από την συσκευή του (εφόσον είναι εφικτό αυτό) και να  συσκευάσει ασφαλώς την συσκευή του. Το συνολικό κόστος αποστολής και επιστροφής της συσκευής είναι δωρεάν εφόσον εγκριθεί η επισκευή. Σε περίπτωση άρνησης της επισκευής, τότε ο πελάτης αναλαμβάνει το κόστος για την αποστολή προς σε αυτόν. Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την επισκευή έχει υπολογισθεί σε 3-5 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της συσκευής, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (μη επάρκεια ανταλλακτικών, όγκου εργασίας) κτλ. που δίνεται να παραταθεί.
  • Μετά την πάροδο 3 μηνών μη παραλαβής της συσκευής σας από την ημερομηνία ειδοποίησης παραλαβής (είτε επισκευασμένης είτε ανεπισκεύαστης συσκευής) θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 1€ ανά ημέρα για τα έξοδα αποθήκευσης. Με την πάροδο 6 μηνών μη παραλαβής της συσκευής σας από την ημερομηνία ειδοποίησης παραλαβής (είτε επισκευασμένης είτε ανεπισκεύαστης συσκευής) τότε αυτή θα δίνεται για ανακύκλωση , χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση και με το κόστος εργασίας και αποθήκευσης να εξακολουθούν να σας επιβαρύνουν. 
  • Σε περίπτωση που προκύπτει κόστος επισκευής και το τμήμα σέρβις δεν έχει λάβει κάποια απάντηση από μέρους του πελάτη (θετική ή αρνητική) εντός 10 ημερολογιακών ημερών (αρχής γενομένης από την ημερομηνία ενημέρωσης για το κόστος επισκευής) η συσκευή επιστρέφεται ανεπισκεύαστη και ο πελάτης χρεώνεται το κόστος των μεταφορικών για την επιστροφή. 
  • Με το παρόν, ο πελάτης αποδέχεται όλους τους άνω όρους για την αποστολή της συσκευής του. 
TOP